Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468039 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phi Huyen - ID: 1468039
 IP & Posted by:  174.127.103.166 on August 16, 2019 at 3:38pm
 Updated by:  August 16, 2019 at 11:51pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  San jose
 State/Province:  California
 Zip:  94089
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  fashion
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Looking for a partner with long term relationship Translate to English
 Free Time:  Thích hiking , làm vườn , thích đi du lịch nếu có cơ hội Translate to English
 I Am:  Tôi là người dể nhìn , trẻ khỏe, sạch sẻ, biết nghĩ cho người khác, thích nghi với mọi hoàn cảnh , công việc ổn định Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm bạn trai tuổi từ 35 -50 dể nhìn, sạch sẻ, có tư cách,đạo Đức, thành thật, có việc làm . Xin đừng đùa giở cảm ơn Translate to English

Back | Send Email to phi Huyen (ID: 1468039)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.