Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475259 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tony minh - ID: 1475259
 IP & Posted by:  197.210.227.217 on December 19, 2019 at 10:47am
 Updated by:  January 4, 2020 at 5:02pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Boston
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Self employed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  To raise good family and friends who are going to there for me Translate to English
 Free Time:  Read Translate to English
 I Am:  I am hard worker man and want to take caring my family . Translate to English
 Looking For:  Tôi tìm kiếm những mối quan hệ tốt đẹp kéo dài và có thể dẫn đến hôn nhân và tôi cũng hy vọng gặp được một người phụ nữ có giá trị tốt cho gia đình và chăm sóc những người yêu thương. Tôi muốn gặp một người phụ nữ biết giá trị đích thực của gia đình Translate to English

Back | Send Email to Tony minh (ID: 1475259)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.