Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1396822 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Marc - ID: 1396822
 IP và Ngày:  172.252.127.198 on January 18, 2017 at 6:53pm
 Sửa Chữa Ngày:  March 23, 2017 at 11:29pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  47
 Chiều Cao:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Cân Nặng:  180 lbs (82 kg)
 Thân Hình:  A little extra padding
 Từ Thành Phố:  Waco
 Tiểu Bang:  Texas
 Zip:  07303
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Không có Đạo
 Học Vấn:  MA/MS/MBA
 Nghề Nghiệp:  Field Engineer
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Không Biết Uống Rượu
 Gia Cảnh: Đã Ly Dị
 Mục Tiêu:  My name is Randall, i am just a regular guy, gentle and humble, from the city of Waco in Texas, United States. like to meet a sincere and nice asian lady for a serious relationship, someone who is willing to relocate. Feel free to ask anything as i have none to hide, you can contact me if you are interested, rrrandall50@aol.com, +1 254 300 8155, i am also on viber Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  My name is Randall, i am just a regular guy, gentle and humble, from the city of Waco in Texas, United States. like to meet a sincere and nice asian lady for a serious relationship, someone who is willing to relocate. Feel free to ask anything as i have none to hide, you can contact me if you are interested, rrrandall50@aol.com, +1 254 300 8155, i am also on viber Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  My name is Randall, i am just a regular guy, gentle and humble, from the city of Waco in Texas, United States. like to meet a sincere and nice asian lady for a serious relationship, someone who is willing to relocate. Feel free to ask anything as i have none to hide, you can contact me if you are interested, rrrandall50@aol.com, +1 254 300 8155, i am also on viber Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  I am just a regular guy, gentle and humble, from the city of Waco in Texas, United States. like to meet a sincere and nice asian lady for a serious relationship, someone who is willing to relocate. Feel free to ask anything as i have none to hide Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Marc (ID: 1396822)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.