Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1422969≠w=3 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Chris - ID: 1422969≠w=3
 IP và Ngày:  154.66.23.209 on December 5, 2017 at 11:38am
 Sửa Chữa Ngày:  December 5, 2017 at 8:47pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  49
 Chiều Cao:  Will tell you later
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  Pittsbugh
 Tiểu Bang:  Pennsylvania
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Thiên Chúa Giáo
 Học Vấn:  AA (2 years college)
 Nghề Nghiệp:  Business
 Hút Thuốc:  Sẽ Nói Sau
 Uống Rượu:  Sẽ Nói Sau
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Mục Tiêu:   Find a nice friend to talk to and maybe more, if possible from Asia Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:   Read, listen to classical music. Go to the movies, or the symphony. Exercise. Eat out at international restaurants. Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:   I am American base in United Kingdom. Athletic and considered very friendly, very nice person and have respect for women. I work long hours 5 days a week Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:   A single or divorce, between the ages of 40 - 53 years old, nice, friendly lady, A good start will be to exchange e-mail messages to know each other better Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Chris (ID: 1422969≠w=3)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.