Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1271423 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Đang Ở Goá
 thiên - ID: 1271423
 IP và Ngày:  113.84.196.159 on March 7, 2014 at 8:00pm
 Sửa Chữa Ngày:  March 8, 2014 at 6:35pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  20
 Cân Nặng:  
 Thân Hình:  
 Từ Thành Phố:  diễn châu ngh
 Đất Nước:  Viet Nam
 Tôn Giáo:  Thiên Chúa Giáo
 Học Vấn:  
 Nghề Nghiệp:  công nhân tự do
 Hút Thuốc:  Hút Thuốc Hạn Nặng
 Uống Rượu:  Bị Nghiền Rượu
 Mục Tiêu:  tim một người thuc sự hiệu mình Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  online Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  hoa dong vui tinh Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  tất cả Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến thiên (ID: 1271423)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.