Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 535178 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

 B_My_Lovr - ID: 535178
 IP va Ngay:  24.3.167.176 on February 10, 2007 at 8:13pm
 Sua Chua Ngay:  December 14, 2009 at 11:05pm
 Gioi Tinh:  Nam
 Tuoi:  35
 Chieu Cao:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Can Nang:  140 lbs (64 kg)
 Than Hinh:  Slim
 Tu Thanh Pho:  pittsburgh
 Tieu Bang:  Pennsylvania
 Zip:  15108
 Dat Nuoc:  United States
 Ton Giao:  Will tell you later
 Hoc Van:  Some college
 Nghe Nghiep:  self-employed
 Hut Thuoc:  Light smoker
 Uong Ruou:  Light/social drinker
 Gia Canh: Single
 Tim Kiem:  honest, sense of humor. sonnydoan Doi qua tieng Viet

Tro Lai | Goi Thu Den B_My_Lovr (ID: 535178)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.