Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 438845 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

 vuong hoang - ID: 438845
 IP va Ngay:  130.65.109.102 on March 24, 2006 at 4:33pm
 Sua Chua Ngay:  October 16, 2018 at 7:40pm
 Gioi Tinh:  Nam
 Tuoi:  42
 Chieu Cao:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Can Nang:  160 lbs (73 kg)
 Than Hinh:  Slim
 Tu Thanh Pho:  ho chi minh
 Tieu Bang:  California
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  No Religion
 Hoc Van:  AA (2 years college)
 Nghe Nghiep:  chưa có
 Hut Thuoc:  Light smoker
 Uong Ruou:  Light/social drinker
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  TRY TO FINISH UNIV. Doi qua tieng Viet
 Gio Ranh Roi:  CHAT, CHESS, SMTHING ELSE.... Doi qua tieng Viet
 Toi La:  NOT VERY HIGH, NOT TOO SHORT, HANDSOME.... Doi qua tieng Viet
 Tim Kiem:  NICE GIRL, HOME GIRL, GOOD WIFE... Doi qua tieng Viet

Tro Lai | Goi Thu Den vuong hoang (ID: 438845)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.