Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1045655 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Nàng Lê
 My goal:2  Được 1 lần mặc áo cô dâu.
 Free Time:  Làm thinh, làm... ình 🥰😍😘
 I Am:  Seductive smile, romantic, emotional, passionate in luv. Nội tâm, tình cảm và lãng mạn. Thích nhõng nhẽo với Anh iu.
 Looking For:  ’s walked into my life and stopped my tears. Người có Hiếu, có Tâm và Bản Lĩnh.

Back | Send Email to Nàng Lê (ID: 1045655)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.