Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1289663 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Thanh
 My goal:2  thành công trong tình cảm
 Free Time:  ,cafe, nghe nhạc, thể thao, giao lưu bạn bè. v..v..
 I Am:   Nghiêm túc trong tình cảm.
 Looking For:   Mong rang cac bạn nao khong nghiem tuc trong tinh cam thi xin làm mat thoi gian. Xin chan thanh cam on.

Back | Send Email to Thanh (ID: 1289663)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.