Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370912 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
NgọcMai1967
 My goal:2  tìm người trò chuyện: 0966893292
 Free Time:  làm việc nhà
 I Am:  người hiền, ít nói
 Looking For:  giống như tôi

Back | Send Email to NgọcMai1967 (ID: 1370912)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.