Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1402763 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
quang vinh
 My goal:2  tìm ngừoi sống lâu dai
 Free Time:  đi nhậu.hihi.
 I Am:  gặp sẽ biết.hihi
 Looking For:  tim tình yêu thật lòng.chất khó tìm được.nhưng vinh hy vọng một ngày nào đó sẽ có phép màu vinh sẽ có một ngươi yêu thật lòng để cùng chung sống với nhau thật hanh phuc.(không chín bốn năm hai một ba một bảy bảy.rất vui được làm quen.nguoi chuan chạt.không ẽo lã.

Back | Send Email to quang vinh (ID: 1402763)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.