Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421509 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Sammy
 My goal:2  sống và làm việc có ích cho gia đình và cộng đồng.
 Free Time:  đi dạo, nghe nhạc, tập yoga & gym , đọc sách kinh doanh và sách tâm lý, đi từ thiện.
 I Am:  là một người sống tình cảm, chân thành, biết lắng nghe và chia sẻ, luôn sự cầu tiến và hướng đến sự hoàn hảo.
 Looking For:  chững trạc, sâu sắc, tâm lý, sống có tâm

Back | Send Email to Sammy (ID: 1421509)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.