Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434845 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Lan Phương
 My goal:2  Kết Hôn
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, gặp bạn bè
 I Am:  Tôi là người trầm tính nhưng hoà đồng, thích di du lịch. Tôi ko thích người ba hoa giả dối.
 Looking For:  Thích người đàn ông tốt có trách nhiệm với gia đình, hòa đồng vui vẻ.

Back | Send Email to Lan Phương (ID: 1434845)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.