Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439213 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Thanh Nam
 My goal:2  Tìm bạn ... lâu dài.
 Free Time:  đọc báo, chơi game xem phim nghe nhạc
 I Am:  Bình thường sẽ nói khi gặp
 Looking For:  Phụ nữ không phân biệt tuổi tác biết chia sẻ, để trò chuyện và gặp gỡ ... và hợp sẽ tiến xa hơn..

Back | Send Email to Thanh Nam (ID: 1439213)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.