Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440520 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Cherry
 My goal:2  sẽ nói sau
 Free Time:  Gặp bạn đọc truyện tranh
 I Am:  Quen sẽ biết
 Looking For:  Mình chi là 1 ng bình thường thôi,nên chỉ tìm 1 người tốt thôi nha,kiếm ng tốt thật khó mấy anh nào có quá nhiều sự lựa chọn thì đừng tìm mình nha,cảm ơn đã đọc hồ sơ 0933//22//38//37 chảnh,nổ,xạo làm ơn đừng chọc nha

Back | Send Email to Cherry (ID: 1440520)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.