Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443965 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Tiên Thủy
 My goal:2  .
 Free Time:  .
 I Am:  Nhất định gặp đúng người!
 Looking For:  Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

Back | Send Email to Tiên Thủy (ID: 1443965)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.