Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444101 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Minh
 My goal:2  Dài
 Free Time:  Xem sách xem phim
 I Am:  Tôi là một phụ nữ bình thường
 Looking For:  Muốn kết bạn với người hiền . Thật thà trung thực .

Back | Send Email to Minh (ID: 1444101)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.