Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458927 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Ngọc
 My goal:2  Tìm được 1 người đàn ông cùng nhau xây dựng 1 gia đình hạnh phúc
 Free Time:  Xem phim, dạo phố
 I Am:  Chân thành, vui vẻ, hiền
 Looking For:  Người đàn ông chân thành, vui vẻ, quan tâm

Back | Send Email to Ngọc (ID: 1458927)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.