Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461277 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Giang Dang
 My goal:2  Kết bạn tìm hiểu để tiến tối hôn nhân
 Free Time:  Câu cá, chơi guitar
 I Am:  ít nói, chân thành và thật thà.
 Looking For:  Dễ thương, dễ nhìn và chân thành.

Back | Send Email to Giang Dang (ID: 1461277)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.