Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464316 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Buzz Love
 My goal:2  Một gia đình HP. Cv ổn định
 Free Time:  Nge nhạc. Coi phim. Tập gim
 I Am:  Hoà đồng. Vui vẻ...
 Looking For:  Vui vẻ. Hoà đồng và chân thành.

Back | Send Email to Buzz Love (ID: 1464316)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.