Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467402 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Mắt biếc
 My goal:2  Chăm chỉ làm việc để hướng tới tương lai
 Free Time:  Thăm người thân, học món ăn mới, cafe với bạn
 I Am:  Hiền, vui vẻ, dễ hoà đồng, chịu khó, biết làm việc nhà giúp ba mẹ từ khi còn đi học.
 Looking For:  Hiền, chịu khó, lương thiện.

Back | Send Email to Mắt biếc (ID: 1467402)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.