Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481296 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
QUYÊN TRẦN
 My goal:2  Tìm được ngừoi bạn phù hợp với mình... để có một tương lai , hạnh phúc .
 Free Time:  Sẽ nói sau
 I Am:  Sẽ nói sau
 Looking For:  Tìm bạn đời, nếu hợp sẽ tiến đến hôn nhân

Back | Send Email to QUYÊN TRẦN (ID: 1481296)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.