Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 528906 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Hong Phuong
 My goal:2  muốn kiếm 1 người bạn lâu dài cùng chia sẽ cuộc sống
 Free Time:  xem phim, nghe nhac
 I Am:  mình la người it nói, dzễ hoà đồng
 Looking For:  Chan tinh. Chung thuy. Va muon lap gia dinh

Back | Send Email to Hong Phuong (ID: 528906)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.