Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1138103 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
kim dung
 I Am:  liên lạc zalo nói chuyện với mình nhé. không một hai một tám bốn chín sáu chín một sáu :))))
 Looking For:  mình là fem. chỉ cần bạn thíc fem là được ;)

Back | Send Email to kim dung (ID: 1138103)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.