Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1158967 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
TÂM_SG_Q1
 My goal:2  kiếm thật nhiều tiền,làm nhiều điều mình thích
 Free Time:  chat,xem phim (bộ phim tôi yêu thích nhất khoãnh khắc ngọt ngào,YES OR NO)
 I Am:  HÒA ĐỒNG VUI VẺ,NHƯNG CŨNG HƠI KHÓ TÍNH HIHI
 Looking For:  muốn tìm kiếm thêm nhiều người bạn chân thành,đối xử với nhau chân thật

Back | Send Email to TÂM_SG_Q1 (ID: 1158967)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.