Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1174987 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Tìm Bạn Tình
 Free Time:  Đọc báo, xem phim, suy nghĩ về cuộc sống
 I Am:  Đơn giản, sống tình cảm
 Looking For:  Tìm người có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, hòa hợp về nhiều mặt.

Back | Send Email to Tìm Bạn Tình (ID: 1174987)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.