Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1174987 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
TimBanTinh
 Free Time:  Thể thao.
 I Am:  Mọi thứ khá ổn.
 Looking For:  Chưa muốn ràng buộc cuộc sống nên không tìm bạn gái, chỉ tìm bạn tình nữ, không can thiệp vào cuộc sống của nhau, không tiếp gay nhé!!!

Back | Send Email to TimBanTinh (ID: 1174987)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.