Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1253652 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Minh Toàn
 My goal:2  Tìm được người ưng ý sống hết đời
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc (đặc biệt là bolero và nhạc tiền chiến )
 I Am:  Một người năng động và vui vẻ nghiêm túc trong cv lẫn tình yêu
 Looking For:  Tìm người trên 30t vẫn độc thân cao ráo có việc làm ổn định nghiêm túc trong tình yêu lẫn cv . Sống tại thủ đức hoặc q9 . Ai quan tâm xin liên hệ sdt không chín bảy một bốn sáu hai tám ba hai

Back | Send Email to Minh Toàn (ID: 1253652)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.