Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1290369 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
tìm BF
 My goal:2  cuộc sống ngày mai chưa biết được ngày mai sẽ ra sao, nên cứ sống tốt cho ngày hôm nay làm mọi thứ mình thích
 Free Time:  nghe nhạc
 I Am:  khùng
 Looking For:  tìm bf

Back | Send Email to tìm BF (ID: 1290369)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.