Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1299968 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Duyên Nguyễn
 My goal:2  Tìm được người chăm lo cho mình và con cái, tốt bụng. Chân thành... Có thể gửi qua mail của tôi nhé : DuyenNguyenth@yahoo.com.vn
 Free Time:  Đọc sách , xem tivi, shopping,....
 I Am:  I'm very funny, generous,friendly,...
 Looking For:  Nice, kind, take care me

Back | Send Email to Duyên Nguyễn (ID: 1299968)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.