Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1322313 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Hoa Đỗ Quyên
 My goal:2  phấn đấu trong công việc và cuộc sống
 Free Time:   nghe nhạc,đi du lịch và cà phê cùng bạn bè
 I Am:   tôi là người vui tánh,hòa đồng dễ gần gũi
 Looking For:   tìm kiếm một người bạn đời chung thủy và cầu tiến. Nghiêm túc trong các mối quan hệ

Back | Send Email to Hoa Đỗ Quyên (ID: 1322313)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.