Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1351874 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Seven
 My goal:2  Phấn đấu để chiến thắng chính bản thân mình
 Free Time:  Online, cafe & ngủ :))
 I Am:  Mọi chuyện cứ để mọi người nhìn nhận,
 Looking For:  Dĩ nhiên là người Tốt rồi, không ai đi tìm người không tốt cả. Nói thì nói vậy thôi chứ ko dám nói trước điều gì cả

Back | Send Email to Seven (ID: 1351874)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.