Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1358623 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Philong
 Free Time:  Tìm người yêu
 I Am:  Khg hút thuốc , Khg uống rượu, Khg tứ đổ tường, biết tâm sự và biết lo cho gia đình
 Looking For:  Giống như mình

Back | Send Email to Philong (ID: 1358623)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.