Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1359992 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Trần thị tr
 My goal:2  Tìm người cùng chia sẽ vui buồn trong cuộc sống
 Free Time:  Đọc báo
 I Am:  Bình thường, gian di,thích chút lãng mạn
 Looking For:  Từ 50t tro lên, k vuon ban gia dinh

Back | Send Email to Trần thị tr (ID: 1359992)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.