Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1376949 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
B Ta
 My goal:2  Mục tiêu 12345
 Free Time:  Nghe nhạc,đọc tin tức
 I Am:  trầm tính Có lúc hơi lạnh lùng nhưng biết quan tâm ng khác
 Looking For:  Dễ thương,đoen giản và biết nghe lời

Back | Send Email to B Ta (ID: 1376949)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.