Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1380175 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
man81
 My goal:2  làm ngày làm đêm kiếm tiền mua nhà
 Free Time:  coi kịch hài, phim, đi shopping
 I Am:  hiền queo
 Looking For:  bạn gái biết quan tâm chia sẻ, chung thủy, công việc ổn định

Back | Send Email to man81 (ID: 1380175)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.