Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388538 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Thu huong
 My goal:2  Lịch sự ,
 Free Time:  Nghe nhạc ,xem phim
 I Am:  Vui ve.thich trẻ con
 Looking For:  Lịch sự biết yêu thương quan tâm lo lắng.không quan trọng tuổi .neu hợp tiếng xa hơn sdt 01216745133

Back | Send Email to Thu huong (ID: 1388538)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.