Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391511 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Nguyễn Chí D
 My goal:2  Ngắn : tìm hiểu hẹn hò Dài : tương lai sẽ rõ
 Free Time:  Đi du lịch là 9
 I Am:  Xấu xí , đen đúa , nói chuyện lạnh lùng ,thờ ơ và vô tâm
 Looking For:  Tất cả ai là nữ đều có thể làm quen nói chuyện ,có gì thì có thể ra zalo cho dễ nói chuyện hơn "không chín không bảy hai ba bốn tám sáu chín "

Back | Send Email to Nguyễn Chí D (ID: 1391511)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.