Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397877 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
duyquang
 Free Time:  interneer, doc bao, xem phim hoat hình
 I Am:  hiền lành, ít nói,
 Looking For:  Nữ, biết quan tâm gia đình, công việc ổn định

Back | Send Email to duyquang (ID: 1397877)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.