Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403740 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Minh Tuấn
 My goal:2  chăm lo cuộc sống gia đình
 Free Time:  xem phim, zalo, facebook, du lịch
 I Am:  vui tính nhưng hay nhút nhát
 Looking For:  tìm bạn dễ thương và vui tính có tính hài hước

Back | Send Email to Minh Tuấn (ID: 1403740)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.