Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404268 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Trung Tín
 My goal:2  Hoàn thành tất kế hoạch đã đề ra
 Free Time:  Nghe nhạc, game
 I Am:  Thật thà, hòa đồng
 Looking For:  Tốt và chân thành

Back | Send Email to Trung Tín (ID: 1404268)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.