Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405570 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Lão Nông
 My goal:2  Tìm bạn HIỀN
 I Am:  Tôi là Lão Nông (mail : laonongtridien@gmail.com), quê mùa xấu xí, không quyền cao chức trọng, không bổng lộc của bất cứ ai, không nhà cao cửa rộng, không vổ ngực xưng danh, không học hàm - học vị, không thuốc lá nhậu nhẹt, không cờ bạc rượu chè... nhưng "Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi" - Hãy đánh giá về tôi theo cách nhìn của bạn.
 Looking For:  Sau khi đọc thông tin về tôi chắc chẳng có ai làm bạn với một người như tôi .Trên mạng thấy toàn người đẹp,giàu có, cao sang, con cái giỏi giang, dùng toàn sơn hào hải vị ...Tôi chỉ xin được làm bạn với những người sống giản dị,có tâm trong sáng,không phân biệt tuổi tác,giàu nghèo, yêu thương những người bất hạnh và hiền. Hy vọng đãi cát tìm được vàng !

Back | Send Email to Lão Nông (ID: 1405570)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.