Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410588 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Mymy jang
 My goal:2  Kết bạn dài lâu ...đạt được những điều mình thích ... 😊😊😊
 Free Time:  Nghe nhạc , xem phim...☺️☺️☺️
 I Am:  Hiền , ít nói , hoà đồng , vui vẻ......🤗🤗🤗
 Looking For:  Dễ thương , thật lòng, không nói xạo , vui tính ....🤗🤗🤗.

Back | Send Email to Mymy jang (ID: 1410588)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.