Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412821 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
LyLy
 My goal:2  " Chống Lầy "
 Free Time:  Nghe nhạc...
 I Am:  Chua, Cay, Ngọt bùi...
 Looking For:  Hợp nhãn, Hợp tính &... kính thưa các loại Hợp ^~^. Ai có ý đồ xấu: vui chơi đùa giỡn thì làm ơn bỏ qua, như chưa từng đọc hso này nhé,thanks..!

Back | Send Email to LyLy (ID: 1412821)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.