Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413660 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Lê T.Thuỳ Duy
 My goal:2  Mục tiêu ngắn : đang cố gắng giao tiếp thành thạo tiếng nhật và tiếng anh . Mục tiêu dài hạn : Được làm việc trong công ty nước ngoài và tìm được ngừoi có thể mang lại cảm giác an toàn hạnh phúc
 Free Time:  cà phê cùng bạn bè , xem phim,
 I Am:  Tôi là người có tính tình thẳng thắng, thích trung thực không thích giả dối, làm việc phải có trách nhiệm .Đặc biệc rất vui tính
 Looking For:  Ngừoi trưởng thành trong cuộc sống và trong công việc , biết quan tâm giúp đỡ người khác .

Back | Send Email to Lê T.Thuỳ Duy (ID: 1413660)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.