Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414215 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Nguyen Lotus
 My goal:2  lập gia đình, lo cho ba mẹ
 Free Time:  nghe nhạc,xem film,yoga
 I Am:  giúp đỡ người nghèo,vui vẻ
 Looking For:  Chung thủy,hòa đồng,ko ăn chơi

Back | Send Email to Nguyen Lotus (ID: 1414215)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.