Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414731 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Trường
 My goal:2  Tìm bạn đàng hoàng
 Free Time:  Tập gym
 I Am:  Vui vẻ , hoà đồng , chăm chỉ
 Looking For:  Đàng hoàng lịch sự

Back | Send Email to Trường (ID: 1414731)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.