Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414895 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Ngọc Bích
 My goal:2  Sống cuộc đời ý nghĩa
 Free Time:  Nghe nhạc , coi phim và chat voi bạn bè
 I Am:  Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
 Looking For:  Một người biết yêu thuong và biết chia sẻ

Back | Send Email to Ngọc Bích (ID: 1414895)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.