Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416008 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
THY 84932266973
 My goal:2  Tim bạn đời để tiến tới hôn nhân I am looking for a good man to build a family
 Free Time:  đọc sách, bơi lội, xem phim, đi du lịch Reading, swimming, travelling
 I Am:  người dễ thương, thong minh, tot tinh, co trinh do hoc van tot Nice, intelligent, good temper and well educated woman skype id is anhthy2015
 Looking For:  đàn ông đoàng hoàng, tốt bụng, tốt tính và hài hước, có chí tiến thủ Good man, kind-hearted, good temper, ambitious

Back | Send Email to THY 84932266973 (ID: 1416008)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.