Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416450 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Tố Vy
 My goal:2  Không có mục tiêu dài cũng chẳng co mục tiêu ngắn chỉ quan tâm hiện tại ta là ai
 Free Time:  Đi xem phim, cafe
 I Am:  Tiếp xúc đi rồi biết nhé
 Looking For:  Trai xinh gái đẹp còn độc thân

Back | Send Email to Tố Vy (ID: 1416450)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.