Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416499 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
truong luu thuy
 My goal:2  Tìm người đồng trang lứa, cùng hoàn cảnh cô đơn, muốn có người tâm sự chia sẻ, không quá xem trọng vật chất, gây áp lực sẽ mất vui vẻ thoải mái
 Free Time:  Xem nghe đọc tin tức thời sự
 I Am:  Bình dân giản dị
 Looking For:  Tìm bạn nữ giống như tôi

Back | Send Email to truong luu thuy (ID: 1416499)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.